skip to Main Content
خدمات ما

ما خدمات گسترده ای را در حوزه مهندسی سیستم ها به سازمان ها و شرکت ها ارائه می دهیم.

با ما همراه باشید.

train
آموزش

  آموزش پیاده سازی فرآیندهای مهندسی سیستم ها

  ارائه بسته های آموزشی برای انجام پروژه های بزرگ و پیچیده

  آموزش نرم افزارهای مهندسی سیستم ها

  ارائه کلیه آموزش های مورد نیاز در زمینه توسعه محصول، اکتساب محصول، ارائه خدمات و غیره با رویکرد پیاده سازی مهندسی سبستم ها و تفکر سیستمی

اطلاعات بیشتر
انجام پروژه

  نیازسنجی و پاسخگویی به نیاز

  اکتساب سیستم از مرحله ایده تا محصول

  انجام پروژه بر اساس فرآیندهای مهندسی سیستم ها جهت کاهش زمان و هزینه

اطلاعات بیشتر
project execution
online
مشاوره

  ارائه خدمات مشاوره در راستای تحقق اهداف کسب و کار در کلیه فازهای توسعه محصول

  ارائه خدمات مشاوره برای پیاده سازی مهندسی سیستم ها

  ارائه خدمات مشاوره در انجام پروژه های بزرگ و پیچیده

  ارائه خدمات مشاوره با رویکرد تفکر سیستمی در کلیه صنایع و بنگاه های اقتصادی 

اطلاعات بیشتر

اگر مهندسی سیستم ها برای کسب و کار شما می تواند ارزش آفرین باشد، با ما تماس بگیرید.

Back To Top
×Close search
Search